Home

Beste inwoners van Brunssum en met name inwoners van Brunssum Centrum.

Als Wijkteam zijn wij het klankbord voor burgers om veel zaken in de brede zin van het woord binnen de Gemeentelijke organisatie geregeld te krijgen. Het jaar 2007 was een overgangsjaar naar een meer wijkgerichte aanpak van probleembuurten, overlast (bv. graffiti of zwerfafval), verkeersveiligheid en talloze andere zaken die aanleiding gaven om aangepakt te worden. Hierbij zijn een groot aantal punten van aandacht inmiddels onderkend en opgelost.

Uw woonwijk vormt eigenlijk de directe leefomgeving om u heen. Het zou helemaal mooi zijn wanneer u zich daar ook veilig en thuis voelt.
Als wijkteam zijn wij een groep van vrijwilligers die regelmatig met partijen als woningcoöperatie Weller, Politie en Gemeente Brunssum over knelpunten in de wijk spreken en dus toewerken naar verbeteringen, zodanig dat u hopelijk trots blijft op hetgeen wat voor u in de wijk vertrouwd is.
Als Wijkteam houden we tevens toezicht op toezeggingen door de gemeentelijke, en houden vinger aan de pols t.a.v af te wikkelen actiepunten. Daarnaast zijn wij continue, als vrijwilligers, bezig om te kijken wat wij voor u en Brunssum Centrum kunnen betekenen. Om naar die bewoners te luisteren organiseren we een jaarlijkse wijkschouw waarbij ons wijkteam en oa vertegenwoordigers van de gemeente meelopen in een tocht door de buurten. Vooruitblikkend nemen het wijkteam haar voorstellen op in een jaarprogramma, waaraan de Gemeente zijn bestuurlijke goedkeuring verleend en dus de intentie uitspreekt om me te werken.

Door de veranderde maatschappij hebben sommige burgers toch klachten of storen zich aan overlast of vernielingen die ze nu zelf rechtsrtreek kunnen melden. Mede door onze uitingen is er nu een gemeentelijke klachtenlijn 24uur beschikbaar voor tekortkomingen, overlast, veiligheidsaspecten, tel.:045-5278686. Vervolgens mag u een duidelijke reactie verwachten, en worden terugkerende klachten gesignaleerd. Wij beseffen dat niet elke persoonlijke wens is op te lossen, want het blijft ook belangrijk dat omwonenden hetzelfde willen om bij de Gemeente draagvlak en bijbehorend budget voor een aanpassing te krijgen. Wanneer u verbeterpunten heeft Centrum van Brunssum of contact zoekt met het wijkteam, dan kunt reageren per mail of postadres zodat wij daarop kunnen inspelen.
Graag nodig ik u dan ook uit eens onze vergaderingen te bezoeken (zie vergaderdatum per site) en eventueel daar uw probleem in te spreken. Tevens blijft ons team op zoek naar nieuwe vrijwilligers uit de centrumwijken van Brunssum die actief mee willen te denken over verbeteringen van de leefbaarheid in het Centrum van Brunssum.

Met groeten,
Wijkteam Brunssum Centrum

 

ACTIE BRUNSSUM SCHOON OP 13 JUNI

ZIE BERICHTEN! EN DOE MEE.

MELD JE AAN VIA DEZE SITE

SupporterSchoon-Boven[1]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *